Badgäster

vid vattenkuranstalten i Visby:
Herr Erik Persson, Norrland; konsul G. T. Römdahl, Visby; fruarne Forsberg, Dalarne; Maria Isaksson, dito; Hanna Timgren, Visby; mekanikus Brawn, Chicago; Lars Kristofferson, Gotland; fru Andersson, Visby; konsul John Stare, Visby; fru O. Stare, dito; fru Aurelia Kjellberg, Stockholm; fröken Mina Vestberg, Jemtland ; dito Märta Persson, dito; kyrkoh. Björkman med fru, Upland; hustru Kristina Hansson, Gotland; Olof Pettersson, Gotland; pastor A. M. Ågren, Karlskrona; löjtn. K. Lundberg, Stockholm; löjtn. Ek, Linköping; fröken Kristina Karlsson, Vestervik; Nils Jonsson, Vermland; fröken Bencdikta Stockenberg, Uddevalla; fröken Zetterberg, dito; A.- Andersson, Falun; Hilma Arwidson, Gotland; mek. arb. G. Nilsson, Stockholm; pred. L. Gustafsson, Dalarne; landtbr. P. Persson, dito; handl. P. Persson, Norrland; fröken Romdahl, Visby; sergeant R. Kindblad, Norrköping; fröken Ulla Nerman, Karlskrona; B. Persson, Öland; Hans Eriksson, Dalarne; hr Schöllin, Arboga; Maria Åberg, Gotland; landtbr. Eriksson, Vermland; I. Håkansson, Norrland; landtbr. A. Pettersson, Norrland; mask. arbetaren O. EF. Elofsson, Stockholm; hustru Anna Nordström, Gotland ; fröken Anna Nilsson, dito; pastor A. B. Hallström, Visby; Maria Karlström, Gotland; länsbokhåll. E. V. Sundberg, Falun; fra M. Schöldberg med dotter, Mariestad; frök. Georgina Brattström, dito; frök. Engla Bångfeldt, Visby; Per Nilsson, Skåne; snick. J. R. Jansson, Amerika, landtbr. P. Persson, Norrland ; smed. Erik Vretblad, dito; fru V. Odin, Visby; hustru Kajsa Mattsson, Gotland; flickän Helena Bolin, Gotland; hand.bokh. O. Andersson, Göteborg ; dito A. Klint, dito; pred: J. Jansson, Nerike; skom.-mäst. S. Nilsson, Norrland; fru Bäckström, Burgsvik; fru Broander, Rone; stadsfisk. Uno Enderstein, Söderhamn; past. K. Södergren, Amerika; Jonas Jonsson, Norrland; fru Johanna Nilsson, Mästerby ; Sven Nilsson, Skåne; Gunilla Rapp, Norrland; jungfru Bina Jakobsson, Gotland ; Nils Olsson, Vermland; pred. G: Söderqvist, Södermanland, P. E. Eriksson, Nerike; Jonas Gilleld, Norrland; Karolina Eriksson, Roslagen; past.-adj. A. Lindgren, Upsala.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Juni 1878
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *