I konkurs

har rådhusrätten i dag försatt Visby kooperativa handelsförening och boet efter aflidne arbetsren Gustaf Erik Hultgren. I den förstnämda konkursen förordnades stadsfiskalen att taga hand om boet, och första förhöret utsattes till 24 d:s samt inställelsedagen till 24 april. Första förhöret i urarfvakonkursen hålles 24 d:s och inställelsen bestämdes till 25 april.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *