Främmande få vi i morgon i Visby.

Nyköpings arbetareförening jämte andre medborgare från samma samhälle och möjligen några från Eskilstuna, tillsamman bort emot ett hundratal, afresa i afton kl. 10 från Nyköping och anlända hit i morgon bittida. De mottagas här af Visby arbetareförening, hvarefter en del, omkring 40, kl. 8 företaga en färd till Fridhem och Högklint. Klockan 12—1 besökes Fornsalen samt kl. 3—46 ruinerna. Kl. 46 samlas de främmande jämte de af stadens invånare, som på utsända listor tecknat sig, i S:t Nikolaus, der man bjuder på förfriskningar. Klockan 9 intages i arbetareföreningens lokal enkel qvällsmåltid.
Annandag Pingst förmiddag är afsedd för besök i domkyrkan, botaniska trädgården, palissaderna, kyrkberget m. m., varefter de resande vid middagstiden anträda hemfärden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Juni 1878
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *