I postgången

inom Gotland inträder från och med nästa onsdag den ändring, att de till Visby från landsbygden ankommande posterna inträffa söndagar och torsdagar på förmiddagen i stället för på eftermiddagen, såsom nu är förhållandet. Ändringen, införd på grund af framställning från landshöfdingeembetet, afser att afhjelpa en olägenhet uti den nu vararande postgången, bestående deri, att meddelanden afsedda för länskungörelsen och anländande hit på torsdags eftermiddagar kommo för sent för kunna intagas bland de dagen derpå utkommande kungörelserna, utan blefvo liggande till veckan derpå, hvarigenom de delvis förlorade i betydelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Juni 1878
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *