Telefonkällaren

är namnet på ett nytt kafé jämte serveringskällare, som af vinhandl. Åug. Johansson i lördags öppnades vid Adelsgatan midt emot guldsmed Palms hus. Lokalen, nätt och behagligt inredd, är delad på två våningar, af hvilka den öfre utgör konditori och kafé och den nedre inrymmer serveringskällare för vin och maltdrycker. Företaget förtjenar erkännande särskildt såsom erbjudande en bättre lokal för servering af konfektyrer och läskedrycker för den qvinliga delen af slägtet, hvars behof i den vägen hittills varit särdeles illa tillgodosedt. Nöjet af ett besök på stället ökas genom tillfället att taga närmare kännedom om användningen af telefonen, hvaraf ett par med tillhörande ledning i lokalen äro uppsatta.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Juni 1878
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *