Olyckshändelse.

I lördags eftermiddag, då muraren Alfred Johansson, stående på en stege, var sysselsatt med reparationsarbete uppe vid takfoten å s. k. Österbergska husets gafvel vid Donnersplats, kom en vagn från Strandgatan och svängde in i den branta gränden på andra sidan huset. Då vagnen kommit några alnar förbi gafveln, ströko hästarne tillbaka, så att åkdonet törnade mot en annan stege, som också stod upprest mot ofvannämda gafvel, med den påföljd, att den föll omkull, i fallet meddragande den stege på hvilken Johansson stod. Stegens fall hejdades derigenom, att den föll på en vid hörnet af huset befintlig lyktstolpe, men Johansson, som befann sig på yttersta ändan af stegen, slungades i följd häraf med desto större fart mot gatstenarne och skadades mycket illa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Juni 1878
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *