Egnahemsrörelsen

härstädes går framåt. Utanför Södervärn, på det område som kallas Söderhem, reser sig den ena stugan safter den undra, och än flera hus skola byggas där till sommaren. Egnahemsföreningen ämnar ock där anlägga gator och brunnar inom en snar framtid.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *