Från sjön.

— Sjöförklaring har nu äfvem afgifvits i Helsingör af kaptenen å Fancy, den i Tönsberg hemmahörande ångaren, som utanför Kullen kolliderade med och sänkte finska last- och passagerareånmen Urania. Fancys befälhafvare förklarade, att han hade varit i sin hytt — men att stewarden varskodde en ångare förut. Då han kom på däck ägde kollisionen rum. Det var på andre styrmans vakt, och han hade sagt att styrmannen skulle varsko, om han märkte något särskildt. Andre styrmannen förklarade, att han såg »Urania» 5 minuter före kolliaionen, men att det varit omöjligtgt att passera utan ombordläggning. (!)
Rättens ordförande påpekade det ytterst vårdslösa sätt, hvarpå maskindagboken förts. Det var af den helt omöjligt att bilda sig någon mening om huru fort »Fancy» gick vid kollisionen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 februari 1913
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *