Lösöre- och fastighetsauktion.

Torsdagen den 27 febr. kl. 11 f. m. låter K. J. Hultgren, Södervärn, medelst offentlig auktion försälja följande yttre och inre lösegendom: Kreatur: 2 st. ston passande såväl till vagns- som arbetshästar, 1 ung ko, Kör- och åkerbruksredskap m. m., last- och arbetsvagnar, 1 vinkelaxel-kärra, 1 kälkrack, 1 mjölksläde, 2 par kälkar, vänd- och spetsplogar, slätkrok- och fjäderharfvar, 1 ringvält, 1 mullfösa, 1 gödselbing, selar, flera stycken slipstenar, 1 gödselstack. Inre lösegendom. 1 säng 1 soffa 1 byrå, 1 symaskin, 2 st bord, 1 spegel, 1 nickelservis, 1 fiol, 1 guitarr, div. gång- och sängkläder, täcken m. m. 1 respäls, 3 st. velocipeder, brunnsborrar, fyrkantvirke och plank, 1 större parti fodersockerbetor. Vid samma tillfälle utbjuder 2 st. byggnadstomter om 1 och två tunl. Vidare upplysningar angående desamma lämnas före auktionen;
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till den 1 aug s. å. andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 13 febr. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *