Brandväsendet.

I torsdags profvades det för stadens räkning inköpta vattenuppfordringsverket, hvilket befans i allo tillfredsställande. Det lärer kostat nära 3000 Rdr. Dess slungar hafva en längd af 1400 fot och böra släckningsarbetena, vid möjligen inträffande eldsvådor, härigenom betydligt komma att underlättas, särdeles i den öfre vattenfattiga delen af staden. Undras nu när den i flera år förberedda nya brandordningen för staden skall blifva antagen och vinna tillämpning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *