Bygnadsverksamheten

här i Visby under år 1911 omfattade uppförandet af 7 nya bostadshus af sten och 3 dito af trä. De 7 stenhusen inrymde tillhopa 11 bostadslägenheter, men trähusen voro alla tre på endast en lägenhet hvardera. Antalet nybygda rum voro 53 i hus af sten och 11 i dito af trä samt antalet kök 15 i hus af sten och 4 i dito af trä.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *