Auktion i Väte.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Isome i Väte torsdagen den 20 innevarande febr. kl. elfva f. m., låter sergeant John Pettersson i Visby till den mestbjudande försälja sitt ägande hemman 57/8192 mtl Isome med därå befintliga åbygnader. Hemmansdelen utgöres av 1 hektar åker och 50 ar äng af utmärkt beskaffenhet, att genast tillträdas. Vid samma tillfälla försäljes yen god mjölkko, 10 höns samt diverse möbler och husgeråd, linne och sängkläder, något råg och potatis m. m. som ej uppräknas.
Betalningsanstånd för lösa egendomen lämnas godkände inropare till 1 nästkommande okt., öfriga vitkor tillkännagifvas vid auktionens början.
Väte den 12 febr. 1913.
C. V. CARLQVIST.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *