Auktion i Hangvar.

Genom offentlig auktdon, som förrättas vid Kyrkebys i Hangvar, onsdagen den 19 februari kl. 10 f. m. låter landtbrukare W. Johansson försälja flera goda mjölkkor, 1,000 kilo hvete, 1,000 kilo råg, parti utsädeskorn, 30,000 kilo morötter, 30,000 kilo bordfelderrofvor, 50 tunnor goda matpotatis, (magnum bonum) 1 parti välbärgadt timotej, 1 parti höstsädeshalm m. m. Af mig kände vederhäftige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 september, andra betala vid anfordran dessförinnan.
Stenkyrka i februari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *