Årets fält- och fälttjänstöfningar.

K. m:t har befalt, att inom armén under år 1913 följande fält- och fälttjänstöfningar skola äga rum: arméfördelningsfältöfningar inom samtliga arméfördelningar, kavallerifältöfning, fältningsöfningar, fältöfning med personal ur Gotlands trupper, intendentfältöfning samt fälttjänstöfningar med trupper ur I, II, III och V arméfördelningarna samt Gotlands trupper äfvensom med truppförband ur IV arméfördelningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *