50 år fyller i dag

föreståndarinnan för härvarande flickskola frk. Alma Smitterberg. Med anledning af dagens betydelse har frkn Smitterberg uppvaktats af såväl elever som lärarinnor vid, skolan m. fl. Af eleverna uppvaktades frkn S. vid morganbönen i bönsalen, som var dekorerad med blommor och grönt, med sång och en versifierad hyllning, författad af en elev, hvarjämte från eleverna överlämnades en klockkedja af guld. Lärarinnorna afverlämnade vid sin uppvaktning ett hängsmycke såsom minnesgåfva till den afhållna och högt värderade föreståndarinnan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *