Från landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 11 febr.
Täflan om Lärbro skyttegilles vandringspokal försiggick i söndags vid Skär. Skjutningen besvärades af ganska hård blåst, hvarför resultaten ej blefvo så goda man annars hade hoppats. Pokalen eröfrades denna gång efter omskjutning med A. Larsson, af John Larsson i Gisslauser för 7 träffar. Penningpris tillföllo A. Larsson, B. Pettersson S. Jakobsson J. Berg, J. Nyberg, P. Nordal, T. Falk, J. Olofsson, W. Persson, A. Pettersson, G. Lundin, H. Pettersson, S. Hallgen, P. Garder, H. Hellgren och B. Larsson.
Samtidigt förebogs insatsskjutning mot själfmark. ½ och 1/3-dels fig. Pristagare därvid blefvo H. Pettersson, J. Nyberg, W. Persson, P. Gardell, H. Hellgren, B. Larsson, A. Pettersson, B. Pettersson G. Lundin, T. Lundin, S. Hellgren, E. Jakobsson, T. Falk och J. Berg. I skjutningarna deltogo 30 af gillets medlemmar. Efter skjutningens slut samlades skyttarna jämte föreningen »Enigheten» medlemmar till fest med dans i paviljongen.
A—d.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 februari 1913
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *