Domkapitlets utslag

öfverklagas Kyrkoherde G. Hedgren i Veskinde har till domkapitlet anmält, att han hos Svea hofrätt ämnar öfverklaga domkspitlets 22 januari i år meddelade utslag, hvarigenom H. för försummelse i ämbetet dömdes till en månads suspension.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 februari 1913
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *