Till sin ordförande-mästare,

i ledigheten after framlidne landshöfding Karl Rydin, valde härvarande frimurarelogen S:t Nikolaus i lördags enhälligt häradshöfding Th. af Ekenstam.
Omedelbart efter sammanträdets slut firade logen en anslående minnesfest öfver landshöfding Rydin, hvarvid borgmästare C. Een höll minnestalet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *