Täflingsskjutning

om Visborgs skyttegilles vandringspris för fältskjutning äger rum söndagen 23 dennes kl. 9 f. m. Skyttarne samlas kl. 8,30 vid Visby skyttegilles paviljong. Ledare af skjutningen blir löjtnant Ouchterlony, och prisnämden kommer att bestå af Visborgs skyttegilles ordförande, major P. Lundblad och gillets ledare, kapten Wijkmark samt en representant från hvardera af Visby, Ekeby och Lummelunda skytteföreningar med en representant för Tingstäde skyttegitte som suppleant.
I samband med fältskjutningen anordnas äfven en del extra skjutningar. Kaffe, smörgåsar m. m. tillhandahållas skyttarne i Visby skyttegilles paviljong.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *