Första förhör

har i dag hållits i handl. Anders Nilssons konkurs. Tillgångarna utgjorde kr. 9,140:49, och skulderna uppgå till kr. 21,514:39, hvartill komma 1,900 kr. i borgensförbindelser. Bristen i boet belöper sig till kr. 12,373:90.
Till god man i konkursen utsågs stadsfiskal V. Remén och till god man för gäldenärens hustru auditör R. Wiman, och till rättens ombudsman förordnades t. f. stadsfogden Carl Lindström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *