Nöjen.

Vi kunna nu hugna öns danslystna ungdom med att, sedan regimentsmusik lyckats anskaffas från fastlandet, tvenne baler kommer att äga rum å Stadshotellet, nemligen den 21 och 23 d:s. Landshöfdingen grefve Horn har ställt sig i spetsen för den första af dessa, som gifves med anledning af konungens födelsedag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1874
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *