Sockertullens sänkning

är en fråga, som möjligen kan blifva af en stor betydelse för Gotland. I brist på förutsättningar för att kunna bedöma den sidan af saken, vilja vi för dagen lämna åsido den inverkan, som åtgärden kan halva på det pris, som betalas betodlarna En för vår ö vida viktigare synpunkt är den, som framgår ur trustkomiténs anvisning till svenska Sockerfabriks aktiebolaget att i någon mån motverka den ekonomiska förlust, som tullsänkningen medför, genom att göra besparingar i fabriks-, administrations- och fraktkostnaderna på så sätt, att rörelsen, koncentreras. Skulle den praktaska följden af detta råd blifva raffinaideringens koncentrering till centra för råsockerfabrikationen, så skulle detta innebära ett slopande af raffinaderierna i Norrköping och Stockholm och därmed af den gotländska betodlingen. En sådan åtgärd vore för allt näringslif på Gotland ett dråpslag, som med ens skulle sätta vår ö ett tjugotal år tillbaka i utveckling, som skulle afklippa alla möjligheter för nya framsteg och strypa mycket, som efter stora svårigheter och år af förluster slutligen arbetat sig framåt.
Med sådana utsikter för ögonen må man ej undra på om vi litet kvar, hvilken politisk ståndpunkt vi än må blåsiga, med en viss oro motse hvaid framtiden här i sitt sköte.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *