Redovisning

för influtna gårvamedel till Soldathemmet å Visborgs slätt från d. 1 aug. 1912 till d. 1 febr. 1913.
Visby: Koll. från matodistkap. gn O. Andersson kr. 12:14; d:o från soldathemmets invigning 135:95; festmedel från Norra missionshuset 119:50; dn från Missionskyrkan 50:80; d:o fr. Metodistkapellet 167:96; d:o fr. Soldathemmet 23:—; gälva af konsul O. E. Ekman 2:18; Levide: syförening gn änkan Olsson 15:—; d:3, festmedel gn pastor Sjögren 25:—; Hamra: syförening gn O. E. Olsson 5:—; Öja: festmedel gn kyrkoherde Österberg 10:—; Lärbro: syförening gn K. Nerdfeldt 10:—; Hem-se: d:o gn fröken Stengård 25:—; HDgrän: konsert af Gotlands missionsfören. sångkör 50:—.

Från fastlandet.
Norrköping: Gåfva af A. Ekblom gn K. Nordfeldt d:o, af Oskar Dahl gn d:o 10:—; d:3 af K. Östling gn d:o 10:—; d:3, d:3 af A. V. Ljungqvist gn d:o 10:—; Borgs Villastad: d:o, af A. E. Malmqvist gn 90:—; d:o, d:o, af A. Sandin gn d:3 20:—; Jursia Aby: d:o al Anna Fllipssion gn d:3 10:—; Kneippbaden: d:o af P. M. Martelius gn d:o 10:—; Helsingborg: d:o af Henry Larsson gn pred. Forsberg 25:—; Jönköping: d:o 2:ne kaminer af Husqvarna vapenfabrik A.-B.
Åter få vi till samtliga gifvare framföra vårt hjärtligaste tack, isynnerhet till dem, som årligen vid sina syföreningar och skördefester fördela missionsmedlen så, att äfven Soldatmission ihågkommes med en anlott.
Om nu styrelsen lyckas anskaffa ett föreståndarepar, som kärleksfullt och troget Sköter om hemmet därute och därtill äfven blefve i fars och mor, ställe för gossarna, skulle detta med verklig glädje, omfattas af alla sanna missionsvänner både här och på fastlandet. Att härtill behöfves rikare inkomstkällor det inse nog alla, men i allt detta lägga vi våra bekymmer i Herrens hand, hviakens sak det är att förhärliga sitt namn. Vi hafva endast att påminnas am, att när vi göra godt icke förtröttas.
Visby den 3 febr. 1913.
styrelsens vägnar
O. P. Olofsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *