Jaktförbud.

För att i någon mån stäfja det hänsynslösa tjufskytte, som under senare tiden bedrifvits å undertecknades marker, samt om möjligt rädda någon. stamhare innan fridlysningstiden inträder, erinras härmed om den påföljd, gällande jaktlag bestämmer för jakt å annans ägor.
Etthundra kronor utlofvas i belöning åt den, som till undertecknad Svallingson anmäler öfverträdelse mot detta förbud, medförande den skyldiges fällande till laga ansvar.
Klintehamn den 1 februari 1913.
Kintebys Aktiebolag,
Hunninge åboar.
Lilla- och Stora Snögrinda åboar,
Oskar Jakobsson, Loggarfve,
Johan Stengård, Loggarfve,
Karl Jakobsson, Svarfvare,
M.E. Svallingson för Ganne och Mölner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *