En ståtlig och modärnt inredd lastångare

ligger för närvarande under lossning i yttre hamnen. Det är göteborgsångaren Oskarsborg, som nu för första gången besöker svensk hamn med last. Ångaren är nämligen endast 3 månader gammal; den är bygd vid Oskarshamms mekaniska verkstad och gick från varfvet direkt utrikes. Den har sedan gått i fraktfart mellan England och Frankrike, tills den nu återkommit till Sverige. Ångaren, som är praktiskt och modärnt inredd, ger ett solidt intryck. Befälets hytter ligga midskepps och utmärka sig för en komfortabel inredning med bl. a. särskildt badrum. Skansen är belägen akterut och är försedd med värmeledning samt innehåller tvättrum och gemensam mäss för besättningen, Ångaren är försedd med Sieurins patenterade vinschar och har icke mindre än tolf lagtbommar, hvarigenom fartygets lastning och lossning kan bedrifvas med största möjliga skyndsamhet.
Oskarsborg mäter 846,45 registerton och föres af kapten E. E. Rydström, som, i förbigående sagdt, flere gånger förut besökt Visby. Andre styrmannem ombord är härifrån bördige ex. sjökaptenen R. Johansson.
Ångaren tillhör rederibolaget Mem med kongul A. du Rietz som hufvudredare, Bolaget äger förut fem ångare, däribland Elfsborg, som senast i höstas besökte Visby, och har för närvarande en ny ångare under bygnad vid Oskarshamns verkstad, hvilken kommer att sjösättas i medio af denna månad. Den blir betydligt större än Oskarsborg, men naturligtvis lika modärnt och praktiskt inredd.
Härifrån går Oskarsborg till Oxelösund för att lästa skördemaskiner på Riga.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Maj 1913
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.