Om restaureringen av Valls kyrka

uttalar domkapitlet, att borttagandet av läktaren synes ur estetisk synpunkt vara att föredraga. För läktarens bibehållande kan andras att torgelns placering på läktaren akustiskt torde vara den bästa tänkbara och att — om läktaren behålls — behovet av sittplatser bäst skulle tillgodoses. Det är angeläget att församlingen får möjlighet att välja mellan samtliga de alternativa lösningar som förslaget i denna del innehåller.
Beträffande dopfunten anser domkapitlet att den bör kunna behållas något framflyttad på sin nuvarande plats.

Gotlänningen
Lördagen den 27 December 1952
Nr 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.