Jordfästningar

Stoftet efter fabriksarbetaren Dage Sollerman, Klintehamn, vigdes i går till den sista vilan i Klinte kyrka. En stor skara släkt, kamrater och sockenbor hade mött upp för att följa den bortgångne på hans sista färd. Den högtidliga akten inleddes med psalmen Blott en dag ett ögonblick i sänder, varpå officianten, prosten Gustaf Sjöberg, höll griftetal över orden i söndagens predikotext och förrättade jordfästningen. Han minnade i sitt tal om Dage Sollerman som spelmannen och den gode kamraten och uttalade tröstens ord till de sörjande.
Efter, jordfästningen följde psalm 51: 3, så följde begravningsmässan och därpå ps. 55: 3. Före och efter akten sjöng stud. Georg Sjöberg från läktaren två solosånger, och hela tiden kistan var placerad i koret paraderade ungdomsklubben med sina fanor och fabriksarbetaravdelningen och arbetarekommunen med sina standar.
För Klintebys konservfabrik, där den avlidne varit anställd, uttalade disponent M. Paulsson ett sista tack och nedlade en krans, och för arbetskamraterna vid fabriken framförde Hans Norrby en sista hälsning och en krans. Klinte arbetarekommuns talan fördes av Einar Wiman., som nedlade en krans på kommunens vägnar, Karin Lagergren nedlade en krans från den socialdemokratiska kvinnoklubben i Klinte och för den socialdemokratiska ungdomsrörelsen särskilt då Klinte SDUK som den bortgångne hängivet och troget tjänat nedlade Hans Pettersson en krans och minnade om hans insatser i ungdomsarbetet.
Fabriksarbetaravdelningens krans nedlades av Adolf Karlsson, skyttegillets av Emil Andersson och från kamraterna i brandkåren nedlade Axel Andersson en krans. En sista hälsning från ungdomsklubbarna i Mästerby och Sanda-Västergarn uttalades av Stig Olsson, Mästerby, som nedlade en krans från vardera klubben.
Till sin forne konfirmand talade prosten Sjöberg med sin blomsterhyllning, och många av Dage Sollermans barndomskamrater och den stora släktkretsen ägnade honom sitt sista tack och farväl vid graven. Många kransar hade dessutom sänts till båren.

Gotlänningen
Tisdagen den 23 December 1952
Nr 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.