Ivar K. Ronander, Los Angeles,

hälsar till Ronehamn ”med omnejd”.
I dag publicerar vi brev nr 2 i raden av julhälsningar från emigrerade gotlänningar i USA. Där är hr Ivar K. Ronander 1412 Victoria Ave. Los Angeles 19 Calif., som hälsar och han skriver:
Genom en notis i en svensk tidning här ser jag att tillfälle ges att genom er tidning få sända en julhälsning till släkt och anhöriga på Gotland och därför vill jag använda. mig av detta enastående anbud och på detta sätt önska en God Jul till alla mina syskon och deras familjer, av vilka de flesta är bosatta i Ronahamn (min födelseplats) med omnejd. Så vitt jag vet har jag också en gift syster i Visby. Nu några ord om mig själv.
Jag emigrerade 1907 vid 16 års ålder efter tre år i målarlära under vilken tid jag hade goda tillfällen att besöka flera platser på ön, såsom Roma, Björke, Hemse, Fardhem, Grötlingbo m. fl., vars namn jag nu har glömt. Jag har alltsedan dess följt mitt yrke och besökt de flesta staterna i USA, ävenså Canada och Mexico men tyvärr ännu inte haft tillfälle att återse min kära fosterjord, fast jag lever ännu i hbpp därom. Jag har alltsedan år 1923 drivit egen målerirörelse här i Los Angeles och trivs bra här och hyser ett starkt förtroende och kärlek till mitt adoptivland Jag är medlem i bl. a. Vasa Orden av Amerika, med vars hjälp, vi utvandrare här försöker så gott det går att hålla gemenskapen vid liv och därigenom göra vårt bästa för svenskhetens bevarande och bibehålla vårt modersmål slutar mr Ronander.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.