Major Lindgren hedrad med förtjänstmedalj.

I samband med den julbön, som traditionsenligt ordnas vid artillerikåren inför den stundande julen och de värnpliktigas ledighet under julhelgen och som i går ägde rum i kårens med julgranar smyckade ridhus, fick major Lindgren av kårchefen, överstelöjtnant Törnblom, mottaga Sveriges militära idrottsförbunds förtjänstmedalj i silver. Major Lindgren har under många år varit ordförande i kårens idrottsorganisation och representant i militära idrottsförbundet.
Kårpastorn, kyrkoadjunkt Wihlborg, talade till de värnpliktiga om den längtan till hemmen och gemenskapen, som alla känner starkare inför julen, och sedan musikkåren spelat Adams julsång, delade kårchefen ut de hittills under utbildningsåret förvärvade priserna. Sålunda hade kåren i år bl. a. erövrat Simfrämjandets förstapris i simkunnighet med 173 proc. och inom kåren gick vandringspriset i simning till 1:a batteriet. Detta fick även mottaga greve von Rosens vandringspris i orientering. Reichenbergs förnämliga vandringspriser på såväl pistol som gevär gick till förvaltare Lundgren.
Kårchefen avslutade högtidligheten med att önska alla, befäl son meniga, en god jul och välkomna åter till ett nytt arbetsår.

Gotlänningen
Lördagen den 20 December 1952
Nr 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.