Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på tisdag änkefru Jenny Karlsson, Lillfole i Fole, änka efter stenhuggaren Viktor Karlsson. Hon är född i Kappelshamn där hennes make också tidigare hade anställning.

Tisdagen den 23 fyller förre lagerarbetaren Konrad Ahlberg vid Robbjäns i Klinte sjuttiofem år.

FEMTIO ÅR fyller tisdagen den 23 skomakare Karl Andersson, Ansarve i Fröjel. I ungdomen var han jordbr.-arb. och hjälpte då bl. a. fadern med jordbruket på gården, men en allt mer tilltagande sjukdom tvang honom sedermera att byta till skomakarens yrke.

Femtio år fyller på tisdag jordbruksbiträdet Sven Olofsson vid Skåls i Näs. Han är född vid Skåls och biträder numera brodern i jordbruket på fädernegården.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.