Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag hem.-äg. Alrik Bodin, Nygårds i Kräklingbo. Han är född vid Stora Hammars i samma socken och vistades i ungdomen under några år i Amerika. Efter hemkomsten övertog han fädernegården, vilken han brukade till för ett par år sedan då han sålde den och köpte gården vid Nygårds. Jubilaren har varit ledamot av kommunalnämnden, pensionsnämnden o. hästuttagningsnämnden. Han är en man av den gamla stammen, vars personlighet rymmer en rik fond av humor och godhet, och han kan också berätta otaliga historier från sitt händelserika liv.

SJUTTIOFEM ÅR fyller tisdagen d. 16 dec. förre hemmansägaren o. kyrkvärden Albert Duse, Kodings i Hemse.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag fru Erika Johansson, maka till lantbrukaren Herman Johansson, Rangvalds i Tofta.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Helny Matsson, maka till hem.-äg. Herman Matsson, Matsarfve i Sproge. Hon är född vid Stenstu i Levide och är varmt intresserad av bl. a. hemslöjden och är sålunda sedan ett tiotal år styrelseledamot i Gotlands hemslöjdsförening. Vidare är hon kassör i socknens Rödakorskrets.
Inom vänkretsen är fru Matsson allmänt omtyckt på grund av sitt glada och sympatiska väsen och i det gästfria hemmet vid Matsarfve är hon en charmant värdinna.

På onsdag fyller föreståndarinnan för Klinte ålderdomshem fröken Astrid Lahrin, sextio år. Hon är född i Laske-Vedum i Västergötland och kom till Klinte 1928. Det i nära 25 år som hon verkat som föreståndarinna vid ålderdomshemmet och under denna tid har hon nedlagt ett plikttroget och uppskattat arbete och gjort sig mycket omtyckt bland pensionärerna. Det kan vidare nämnas att hon är en intresserad medlem av Röda korset och kyrkliga syföreningen.

FEMTIO ÅR fyller om onsdag lantbrukaren John Söderlund, Sigleifs i Näs. Han är född vid Båtels i samma socken. Jubilaren har sedan unga år varit ansluten till missionsförsamlingen på platsen. Ideellt intresserad är han även medlem av socknens blåbandsförening.

Femtio år fyller på onsdag kvarnägaren Valter Olsson, Gumbalde i Stånga.

På onsdag fyller fru Ida Carolina Johansson, Odalgatan 10, Visby, femtio år.

På söndag fyller fröken Dagmar Bolin, Norrbys i Follingbo, 50 år.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.