Tillstyrkta lån.

Länsstyrelsen tillstyrker tillstånd för Fårösunds kommun att ta upp ett 20-årigt amorteringslån på 95.000 kr för tillbyggnad av kommunalhus. Länsstyrelsen tillstyrker också upptagande av ett lån på 50.000 kr för anläggande av vatten- och avloppsledningar men anser, att det lånet inte också bör bli ett 20-årigt utan kortfristigt eftersom statsbidragets storlek ännu inte blivit bestämt. (TTSp.)

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.