Gotlands trädgårdsprodukter

hade kallat till odlaremöte i Visby i går. Ordföranden, lantbr. E. V. Norman, Halla, hälsningstalade och ledde mötet. Kosulent Wikesjö medverkade med en redogörelse för odlingsförsöken med ärter. Disponent Axel Pettersson redogjorde för aktuella spörsmål inom föreningen, varefter följde diskussion angående prisfrågor inför de stundande avtalsförhandlingarna. Även andra odlarespörsmål av intresse var under debatt.
Tillslutningen var synnerligen god och man diskuterade med intresse speciellt kommande års odlingar.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.