Hyllningar

Lantbr. Erik Larsson, Kaupungs i Ardre, blev på sin femtioårsdag i lördags föremål för hjärtliga hyllningar. Familjen överlämnade ett armbandsur och representanter för baptistförsamlingen, söndagsskolan och grannarna uppvaktade med gåvor i form av parkerpennor, penningar, adresser och blomsteruppsatser. Och så fortsatte det under dagens lopp då bevis för kärlek och vänskap strömmade in från släkt och vänner.
På eftermiddagen hade jubilaren inbjudit till middag på pensionat Lövängen och här fortsattes hyllningarna i form av tal av hrr Arthur Jacobsson, Herman Larsson, Alf Olsson och Fridolf Alfvin och en hel del telegram anlände. Under samvaron förekom även rikligt med sång och musik och till sist hölls en andaktsstund under ledning av pastor Rydiander.

På sin femtioårsdag i lördags blev styckjunkaren Knut Eklund, Visby, föremål för många hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade familjen, som överlämnade ett armbandsur. Senare infann sig underofficerskåren o. överlämnade en textad adress och en blomsterkorg. Gotlands idrottsförbund uppvaktade med förbundets silverplakett jämte blomsterkorg. Även underbefäls-förbundet överlämnade blomsterkorg. Från släktingar fick jubilaren mottaga textad adress och blommor, underofficersfruarna vid A 7 överräckte textad adress och en penninggåva och Visby schackklubb likaledes adress och penninggåva. En stor mängd blommor jämte presenter i övrigt ingick från skilda håll under dagens lopp liksom ett 40-tal telegrafiska lyckönskningar.
På kvällen gavs supé för en del släkt och vänner, varvid femtioåringen ytterligare hyllades.

På sin 60-årsdag i söndags blev fru Ruth Johansson, Bottarve i Fröjel, hjärtligt hyllad i tal och sång. Bland presenter kan nämnas pengar och presentkort, blommor och blomsterkorgar m. m. På eftermiddagen gavs middag i hemmet för närmaste släkten.

Gotlänningen
Tisdagen den 9 December 1952
Nr 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.