Dödsfall

I en ålder av 64 år avled i går fru Hedvig Jacobsson, Hägur i Eksta. Hon var född i Eksta och efterlämnar minnet av en omtyckt hemmets kvinna. Närmast sörjes hon av make, hem.-äg. Emil Jacobsson och två barn, sonen Harald och dottern Karin, maka till lantbrukaren Rickhard Andersson, Hägur.

Änkefru Jenny Larsson, Hallfoser i Dalhem, avled på måndagen, 82 år gammal. Hon var föd ’i Arby i Kalmartrakten och kom i ungdomen till Gotland och ingick äktenskap med lantbrukaren Jakob Larsson, Hallfoser, som avled 1918. Fru Larsson har gjort sig känd som en strävsam och plikttrogen människa. Hon var också varmt religiös och var en av veteranerna i Roma metodistförsamling. Närmast sörjande är tre söner, lantbr. Karl Larsson, jordbruksbitr. Henry Larsson, båda på fädernegården, och lantbrevbäraren Louis Larsson, Dalhem, samt två döttrar, fru Frida Hagström, Dalbo i Halla, och fru Hildur Pettersson i Burs. En broder till den bortgångna är f. skräddarmästaren Janne Johansson, Hallfoser i Dalhem.

I en ålder av 63 år har svarvaren Fritz Sandberg, Stockholm, avlidit. Han var född vid Klavreströms bruk. I många år var han anställd vid Fole mekaniska verkstad, där han arbetade till verkstaden lades ned. Under 15 år var han sedan anställd vid cementfabriken i Rute. Under fyra fungerade han som vaktmästare vid Rute Folkets hus. De sista åren hade han varit bosatt i Stockholm. Närmast sörjande är maka Gertrud samt barn och barnbarn.

Småbrukaren Arvid Lyth, Möjner i Boge, avled i går i sitt 72:a levnadsår. Han sörjes närmast av syster och syskonbarn.

Gotlänningen
Tisdagen den 9 December 1952
Nr 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.