Femtioåring

Lantbr. Erik Olsson, Fide.

Femtio år fyller på tisdag lantbrukaren Erik Olsson, Odvalls i Fide.
Han är född i Alva och kom till Fide 1924. Ar 1936 övertog han gården vid Odvalls av sin svärfader. Jubilaren är en intresserad och driftig jordbrukare och hans duglighet har också tagits i anspråk för en del allmänna uppdrag. Sålunda har han alltsedan Hoburgs storkommun bildades varit ordförande i kommunalfullmäktige och vidare är han ordförande i Fide sockens valdistrikt och vice ordförande i Fide kyrkostämma. Tidigare har han även fungerat som kommunalstämmans ordförande i Fide. I Fide BF-avd. bekläder han posten som ordförande och tidigare har han innehaft samma befattning i kommunkretsen av BF.
Jubilaren är en lugn, pålitlig och präktig man, som gjort sig omtyckt och uppskattad av alla med vilka han kommit i beröring.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.