Tråd och stolpar i mängd brast vid det häftiga snöfallet.

Det häftiga snöfallet blandat med regn under natten till onsdagen gjorde att flera socknar, eller delar av dem, blev strömlösa, då ledningar blåst ner. Linjepersonal var under hela tisdagen sysselsatta med reparationer och arbetena beräknades bli klara under gårdagen, upplyser linjemästare Palm vid Telegrafverket på Gotlänningens förfrågan.
Ute i Roma hade en utgrenings-stolpe brustit av på mitten, varvid 14 abonnenter blivit utan ström.
I Björke hade en hel stolprad på 7 å 8 stolpar rasat ner och ett tiotal abonnenter har berörts av detta. I Stenkumla har linjerna blåst ner på ett par ställen och mellan Sylfaste och Barlingbo har tråd brustit. Likadant är det med en linje vid Kullingbos i Källunge. På Sudret har flera fel inrapporterats och bl. a. har förbindelseledningar sträckan Hemse—Visby blivit förstörda. Dessutom har det uppstått en del smärre abonnentfel.

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.