Tre kyrkor fick nya textilier på Adventssöndagen.

Adventssöndagen fick en särskilt högtidlig prägel i Burs, Hörsne och Hejde kyrkor. Nya textilier invigdes nämligen på alla tre ställena, och i Hörsne fick man dessutom för första gången besök av biskop Anderberg.
Kyrkan var fylld av åhörare och i sin predikan utgick biskopen från ordet »I detta tecken». Biskopen bar en ny mässhake, som skänkts av kyrkliga syföreningen, vilken även utfört broderierna. Mönstret har komponerats av firma Cedergren & Eriksson I Visby, där man även, skött monteringen. Biskopen tackade för den vackra gåvan till kyrkan. Vid vespergudstjänsten medverkade kyrkokören med »Sion» och »Hosianna». Efteråt vidtog samkväm i skolan.
I Burs kyrka, som fick ny matta och ny mässhake, predikade kontraktsprosten Ernst Hejneman för 170 personer. En kollekt till Olaus Petri-minnet inbringade närmare 100 kr.
Vid adventsgudstjänsten i Hejde kyrka togs en ny mässkrud, som skänkts av kyrkliga syföreningen och utförts av firma Cedergren & Eriksson, i bruk. Kyrkoherde B. Bergdahl predikade och kyrkokören under ledning av kantor Joel Sundahl medverkade. Efter gudstjänsten intogs kyrkkaffe i skolbarnsbespisningens lokal, varvid tal hölls av kyrkoherden.

Fin gåva till Fleringe kyrka.
Vid en adventsvesper i Fleringe kyrka i går överlämnade Fleringe kyrkliga syförening två förnämliga tennvaser till kyrkan. Vaserna, som kostat 100 kr styck, stod på altaret då gudstjänsten, som var talrikt besökt började. Liturg och predikant var prosten Anders Hedwall, samt organist och körledare C. J. Kihlen. Rute och Fleringe kyrkokörer medverkade. Efter gudstjänsten bjöd syföreningen samtliga kyrkobesökare på kaffe i den med adventsljus trevligt smyckade skolan. Prosten Hedwall frambar kyrkans tack till syföreningen för den förnämliga gåvan. Till sist sjöngs »Herre signe du och råden.

Gotlänningen
Måndagen den 1 December 1952
Nr 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.