Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på lördag den kände spelmannen Hjalmar Edmark, Gurfiles i Ala. Han är född i Norrlanda och kom 1883 till Ljungby i Ala. Ett par år senare gifte han sig och övertog Gurfiles, vilken gård han brukade i många år tills han överlämnade den till sonen Axel.
I sin ungdom gick Hjalmar Edmark fem klasser i läroverket i Visby, och han var inte mer än 10 år gammal, då han i nybergska bokhandeln inköpte den fiol, han alltjämt trakterar. Under årens lopp har E. spelat på hundratals bröllop och även på basarer och andra folknöjen har han medverkat med sin sprittande musik. Vidare har han deltagit i spelmanstävlingar på Lojsta slott och vunnit flera pris. Genom hans förmedling har också ett 25-tal gamla gotlandslåtar räddats åt eftervärlden.
Den gamle spelmannen är trots sin höga ålder vid ganska god vigör och vistas dagligen uppe.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag f. småbruksäg. Karl Söderlund, Stenstugu i Hablingbo. Han är känd som en gladlynt och humoristisk man.

SJUTTIO ÅR fyller på lördag f. hem.-äg. Gustav Siltberg, Stengrinda i Hellvi. Han är född i Rute och kom i unga år till Hellvi. Gården har han överlämnat till sonen.

På lördagen fyller fru Anna Pettersson, maka till f. hem.-äg. Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem, sjuttio år. Hon är en omtyckt hemmets kvinna och en duktig kokerska. Religiöst intresserad tillhör sedan många år missionsförsamlingen och förestår dess syförening.

SEXTIO ÅR fyller på lördag hem.-äg. Rudolf Johansson, Sigfride i Vamlingbo.

FEMTIO ÅR fyller på lördag glasmästaren Emanuel Östergren, Furulund 16, Visby. Han är född i Lärbro och kom efter anställning vid Visby konservfabrik till Knut Falcks eftr., där han är verksam, som glasmästare. På sin lediga tid ägnar han sig åt trädgårdsodling. Han är känd som en arbetsam, rejäl och präktig karl.

Gotlänningen
Onsdagen den 26 November 1952
Nr 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *