Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på lördag änkefru Mina Ruther, Lilla Mickelgårds i Väskinde.

SJUTTIGFEM ÅR fyller på lördag förre hem.-äg.Anton Pettersson, Tomta i Rone. Jubilaren, som är född vid Tomta, har gjort sig känd som en kunnig jordbrukare och har arbetat upp och moderniserat gården som numera övertagits av en son på ett föredömligt sätt. Religiöst intresserad tillhör sjuttiofemåringen Salemförsamlingen i Burs.

FEMTIO ÅR fyller majoren på fortifikationskårens reservstat Ivar Ossiann, Göteborg, i dag. Han är född i Varberg och avlade studentexamen i Visby 1920.

Femtio år fyller på fredag hemmansägaren Bernhard Johansson, Myrände i Atlingbo. Femtioåringen, som är född vid Myrände och i ganska tidiga år fick överta gården efter fadern, är en intresserad och duktig jordbrukare, en gladlynt och sympatisk medmänniska. Han har fått motta en del uppdrag inom socknen, bl. a. som ledamot av kyrkorådet, kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen.

Gotlänningen
Onsdagen den 19 November 1952
Nr 269

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.