Lantmäterisammanträde

för verkställande av förrättning enligt lagen om enskilda vägar beträffande skiftesvägarna i första och andra skifteslagen i Hejnums socken, Tingstäde kommun, kommer att hållas i Hejnums skola tisdagen den 2 december 1952 klockan 9.00. Sakägarna kallas härmed till sammanträdet och anmanas att därvid förete tillgängliga åtkomst- och andra handlingar, som styrka rätt att föra talan vid förrättningen.
Visby den 12 november 1952.
På tjänstens vägnar:
Hans E. Lundström
Distriktslantmätare.

Gotlänningen
Fredagen den 14 November 1952
Nr 265

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.