Dödsfall

F. hemmansägaren Ferdinand Södergren, Skogby i Gammelgarn, har avlidit i en ålder av 86 år. Med honom bortgick en synnerligen verksam man, som under sin krafts dagar med iver ägnade sig åt sitt jordbruk och även bedrev fiske. Dessutom skötte han under en lång följd av år olika trösk- och sågverk. Intresserad av maskiner och mekanik var han den förste inom sin socken som färdades på velociped — den första tiden en sådan av egen tillverkning.
Han anlitades även för kommunala uppdrag; så var han bl. a. under åtskilliga år ledamot av kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. Begåvad med god hälsa och en brinnande arbetslust deltog han, även sedan hans son för en del år sedan övertog gården, så länge krafterna tillät, i jordbruksarbetet.
Personligen var han en stillsam och försynt människa, vars alltid vänliga och sympatiska uppträdande och gedigna karaktär förskaffade honom allmän aktning och många vänner.
Varm naturvän var han starkt intresserad av hembygdsvård och forn-Forskning. Religiöst intresserad tillhörde den avlidne sedan ungdomen Östergarns metodistförsamling. Han sörjes närmast av maka, född Pettersson, barn och barnbarn.

I sitt 62:a levnadsår har fru Ida Gahnström, maka till lantbr. Knut Gahnström, Tuer i Bro, avlidit. Hon var född vid Lilla Åby i samma socken och tillsammans med sin make var hon ett tag även bosatt i Lokrume. I Evangeliska fosterlandsstiftelsen har hon varit intresserad medlem.
Närmast sörjande är maken, två döttrar samt svärsöner och barnbarn.

I går avled på Fristad fru Augusta Karlkvist, Visby, efter en tids sjukdom. Den bortgångna sörjes närmast av make, barn och barnbarn.

Fru Greta Olofsson, Visby, avled i går i en ålder av 44 år. Hon sörjes närmast av make, fiskhandl. Johan Olofsson, och barn.

Gotlänningen
Onsdagen den 12 November 1952
Nr 263

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.