Det segslitna målet

om bränsleersättning som pågått åtskilliga år mellan å ena sidan byggmästare Eric Nyberg och å andra sidan hyresgästerna i kvarteret Laken Bror Fritz, Sune Erlandsson och Thorsten Wallin, har nu avgjorts av rådhusrätten. Rådhusrätten har förpliktat de tre hyresgästerna att erlägga bristande hyresersättning till Nyberg med för Fritz 115 kr 02 öre, Erlandsson 61 kr 53 öre samt Wallin 70 kr 87 öre.
Envar av svarandena skall dessutom ersätta motparten med 518 kr för hans kostnader i målet, varav 400 kr för ombudsarvode och 60 kr för Nybergs eget arbete i målet.
Rättens t.f. ordförande har varit hovrättsfiskal Tomas Cramér, käranden har biträtts av advokat Sven Dufvenmark och svarandena av advokat Lars Grönlund, Hässleholm.

Gotlänningen
Lördagen 5 Juli 1952
Nr 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.