Från sjön.

Engelska ångskonerten »Trokadero», kapten Joung, hemmahörande i London, på resa från Stettin till Söderhamn i barlast strandade natten till gårdagen på Hoburgsrefvet.
— Engelska ångaren »Levenson» har strandat vid Filsau å Ösel. Bergningsångarne Peseidon och Neptun arbeta med dess flottagning.
— Skeppet Jeane Manrice, kapten Collier, kommande från Sundsvall och destineradt till hemorten med last af sparr och plankor, strandade natten till i torsdags utanför Triberga, Hulterstad socken på Öland. Efter lossning af en del af däckslasten blef fartyget, med bjelp af ångaren Freja, flott samt inbogseradt till Kalmar, der det kommer att undergå dykareundersökning. — Skeppet är ej läck.
— Sluper Margareta, kapten Malmqvist hemma i Vestervik, på väg från Gropvik till Vestervik med jernmalm, törnade sistlidne ördag utanför Sladdö på utskjutande grundet från Grytskär. 14 Sladdöbor hjelpte till att med båtar lossa en del af lasten samt att sedan med varpankare få skutan flott, dock utan att lyckas. Ångaren »Södern» som senare på dagen passerade, förflyttade Margareta från det mindre behagliga läget ut på behöfligt djup. Slupen som inkom till Vestervik på söndagen, hade ej tagit den ringaste skada af grundstötningen.
— Galeasen Lovisa, hemma i Vestervik, förd af kapten Andersson, på resa från Söderhamn till Nyköping å Falster, med trälast, ämnade sistlidne torsdags f. m. ankra vid Marsholmssundet, men styrde för högt emot Namnlösholmen och törnade på ett från land utskjutande stenrös. Gunnebobåten tillika med lotsarno misslyckades i sina försök att få skutan af grundet, tills ångaren Gamleby i fredags på resa till Verkebäck anlände och med sin starka maskin försatte Lovisa i det fria igen.
— Skonerten Herman från Sölvesborg strandade natten mellan 13 och 14 dennes på Ölands norra udde i närheten af Böda. Sedan hjelp erhållits från land kom fartyget flott och afseglade till bestämmelseorten Nykjöbing. Den betingade hjelpen från land ersattes med 2,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1881
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.