Medels gårdens försäljning

låter A. V. Lindberg vid Nors i Veskinde tisdagen 28 innevarande Februari från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja följande lösegendom: möbler såsom bord, stolar, sängställen, åker- & körredskap, 1 resvagn, arbetsvagnar, klys- & slätharlvar, vänd- & spetsplogar, mullfösa, kornvält, en bättre enbetssele, ett par bjellerremmar; kreatur: hästar, oxar, 4 st. kor, flera får med ungar m. m. Godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till d. 1 nästkommande September 1888.
Veskinde den 22 Februari 1888.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.