Gotlands jernvägs trafikinkomster

för sistlidna Januari månad, jämförda med intägterna samma månad under de åtta nästföregående åren visa:

Passagerare:Gods m, m.:Summa:
18882,0422,6724,714
18872,0608792,937
18861,8111,2213,032
18851,9861,2163,202
18842,1151,1533,268
18832,0539212,974
18822,0681,0663,134
18811,7231,0772,800
18801,6638392,502

Som af ofvanstående tabell synes är Januari-inkomsten för i år den största som hittills förekommit i denna månad, hufvudsakligen beroende på ökad godstrafik. Jämförelsen mellan denna månad och föregående års Januari visar med afseende på godstrafiken en högst betydande skilnad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.