Från landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 7 april.
Till förmån för de nödlidande i Wien hade Alskogs kvinnliga ungdomsförening annandag påsk anordnat fest i härvarande folkskolesal.
Programmet upptog musik, föredrag, sång, deklamation, tablåer m. m. Skolsalen, som dagen till ära var smyckad med flaggor och grönt, var till trängsel fylld av en intresserad folkskara. De olika numren utfördes på ett förtjänstfullt sätt och mottogos med ljudliga applåder. Festen inbringade brutto 433 kr. 51 öre. Heder åt alla, som medverkat för det goda ändamålet.
En deltagare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.