Sköldpadda på irrfärd.

År 1867 inköpte hr majoren m. m. A. Kylandes på Nygårds i Westerhejde en mindre sköldpadda, hvars ”vagga” låter hafva stått vid det mångbesjungna Medelhafvets strand. Hon omhuldades på bästa sätt och tilläts ibland att företaga små promenader i trädgården — ingen kunde ju ana, att en sådan sengångare skulle få den idén att rymma. Men äfven en sköldpadda kan ha sina nycker, och en vacker dag 1870 skuddade hon, figurligt taladt, stoftet af sina fötter och lemnade Nygårds, naturligtvis likt tyst som hon kommit. Alla efterspaningar voro fruktlösa, men man kan döma om egarens öfverraskning när i juni månad detta år en arbetare, omkring 6,000 fot från Nygårds sysselsatt med1 upprensning af ett dike, der fann den lila rymlingen kry och rask! Hon hade således under fyra års tid helt och hållet lefvat på eget födgeni och förmått trotsa den här ofta nog ganska hvassa vinterkylan. Exemplet torde, åtminstone inom vårt land, stå alldeles enstaka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Oktober 1874
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.