Räfskall

(benäget meddeladt). Ett sådant anställdes Annandag Påsk i Eista socken. De hurtiga jägarna, som, efter der gängset bruk, ej begagna något annat sätt att få räfven fast, än till detta ändamål anskaffade garn, i hvilka mickel med stojande och högt rop drifves, lyckades nämnde dag på detta ovanliga sätt långa en mickel. En annan slapp denna gång undan, derigenom att han sprang öfver garnef. Med dett medel ha under denna vinter inom Eista 7 räfvar fått sätta lifvet till.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.