Ett trevligt och högtidligt bröllop

i den vackra gammaldags gotländska stilen firades i lördags i Hamra, då lantbrukaren Seth Sandelin från Öja sammanvigdes med fröken Karin Hansson, dotter till kyrkvärden Alfred Hansson och hans maka, Sutarve i Hamra.
Företrädd av speleman kantor Erik Esklund från Vamlingbo tågade bröttopskortegen till kyrkan, där vid inträdet i den med björkar smyckade helgedomen en bröllopsmarsch utfördes på kyrkorgeln. På altaret var en vacker dekoration av blommor och levande ljus. Vigselakten inleddes med ps. 169 1-2: ”Fädernas kyrka i Sveriges land”, och därefter höll kyrkoherde F. Ternéus ett hjärtligt välönskningstal till de unga tu, som nu inför altaret ingingo livsförbund med varandra. Båda kontrahenterna ha sedan flera år varit intresserade och arbetsamma medlemmar av kyrkliga ungdomskretsen och det var kyrkoherden en glädje att se dem som äkta makar och hoppades att de alltfort genom hela livet skall vara i kärlek trogna Guds ord och fädernas kyrka. Så förrättade kyrkoherden vigsel och utförde därefter brudmässan. Sist sjöngs ps. 233: 3-4, och under tonerna av festmusik tågade brudparet ut ur kyrkan. Under vägen tillbaka till bröllopsgården utförde spelmannen fiolmusik. Vid bröllopsgården hälsade brudparet välkommet till hemmet av bruttbonden köpman Ivar Alyhr från Visby, som i ett vackert och hjärtevarmt tal tillönskade brudparet en livslång lycka och i några vackra ord ägnade en hyllning till brudens barndomshem, där nu de båda makarna få sitt nya tjäll. Därefter hälsades brudpar och gäster i hjärtliga ord välkomna in i bröllopsgården av värden, trädgårdsmästare Olle Stengård, Burgsvik.
På ett för gotländsk gästvänlighet utmärkande sätt följde sedan en trevlig bröllopsfest med hjärtliga tal, bl a av kyrkoherden och bruttbonden. Ett flertal lyckönskningstelegram anlände under bröllopet. På kvällen var en stor skara av bygdens folk samlad, och på sedvanligt vackert sätt hyllade de brudparet och önskade lycka över dess förbund. Flera vackra äreportar voro resta på vägen mellan bröllopsgården och kyrkan.
Som bruttöverska tjänstgjorde fru Karin Stengård, Burgsvik, och som värdinna fru Anna-Lisa Alyhr, Visby. Tärnor och marskalkar voro Ester Sandelin – Ingvar Stumle, Astrid Hansson – Folke Sandström, Ingrid Sandström – John Martell, Margareta Fors – Martin Johansson. Brudnäbbar voro Elsa Pettersson, Bengt Stengård och Bernt Erik Martell. Under högtidlig och gemytlig festglädje pågick bröllopsfesten till fram på morgontimmarna.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 22 September 1943
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *